Address: У Троицкого, Ulitsa Storozhovskaya 6, Minsk 220002, Belarus

Phone: +375 29 667-22-44